info@ simonschrijft.nl

06-28328939

Blog

Levenslessen uit het veen

Enkele weken terug heb ik de autobiografie van mijn overgrootvader gelezen. Albert Grooten, geboren in 1884, overdacht op 80-jarige zijn leven en schreef dit maar meteen op. Behalve dat ik een familielid heb mogen leren kennen die ver voor mijn geboorte aan al overleden was, gaf het een hele mooie kijk op het begin van de 20e eeuw.  

In de tijd dat mijn overgrootvader kind was, was er voor hen niet veel. Dan heb het ik niet eens over computers, auto's, mobieltjes, of alle luxe van tegenwoordig. Ook voor die tijd had de familie Grooten gewoon niet veel. Nu, dat had meerdere oorzaken. Ik citeer het volgende uit de autobiografie: 

"We waren van nature erg dom en achterlijk omdat we zeer weinig met mensen in aanraking kwamen. Vader verdiende niet veel, hij was een zwak man en kon het werk van de mannen in de ploeg niet meer doen. Ook moeder, een boerenmeid, was erg zwak. Lantaarns stonden nergens en zo zaten we in dat wereldje van Egyptische duisternis; want het was een zwarte wereld. Leerplicht was er nog niet. Geld was er ook niet, evenmin als kanalen, sociale wetten, fietsen, straatwegen en politie." 

Genoeg reden om een armzalig en zwaar ongelukkig leven tegemoet te gaan. Albert Grooten heeft twee wereldoorlogen meegemaakt, moest vluchten voor een zware veenbrand, verloor zijn ouders op relatief jonge leeftijd. Toen hij eenmaal 80 geworden was, zal hij zwaar depressief zijn geweest.  

En dat was dus niet zo. Albert Grooten, gesterkt door een rotsvast geloof in het Woord van God, was zonder meer gelukkig. Hij verheugde zich op krentenbollen, chocolademelk en koek. Hoewel niet geschoold en eerst behoorlijk naïef, lui bovendien, wist hij zich toch goed te redden in het zware veenarbeiderswerk, hij kon zich opwerken en had het na verloop van tijd best goed. Als je bedenkt vanwaar hij gestart is.  

Ik ben geen preker, daar zijn anderen voor, dus op deze plek geen diepzinnige gedachten, of stiekem een beetje. Als copywriter wil ik vooral mensen overtuigen. Maar mijn overgrootvader heeft mij kunnen overtuigen:  

Wees tevreden met wat je krijgt. Alles waarvan je denkt dat je het 's ochtends goed hebt staan, kan 's avonds vernietigd zijn. Werk hard, gebruik je gaven en talenten die je hebt gekregen en zorg niet alleen maar voor jezelf.